Mgr. Radka Nguyen
Psychológ

Psychoanalytická psychoterapia

„Z tvojej zraniteľnosti vzíde tvoja sila.“

                                   Sigmund Freud


Korene tohto smeru vedú do čias Sigmunda Freuda (1856-1939) narodeného v Příbore, neskôr viedenského lekára, ktorý je zakladateľom psychoanalýzy. Ešte pred jeho vznikom patril prívetivý rozhovor lekára a pacienta k základným nástrojom liečby. V psychoanalytickej psychoterapii sa jedná o špecifický prístup porozumenia a liečenia ťažkostí pacienta. Proces prebieha prostredníctvom voľného rozprávania pacienta, bez vonkajších zásahov a obmedzení, bez zábran z pocitov hanby, viny, slušnosti a pod., na základe čoho dochádza k prekvapujúcim spojeniam. Cieľom je porozumenie sebe samému, nevedomým častiam ľudskej psychiky, tomu, čo sa v živote človeka odohráva, čo je v hĺbke duše ukryté a mnohokrát vedie k symptómom alebo interpersonálnym problémom. Psychoanalytická psychoterapia má človeku pomôcť nahliadnuť do seba samého, prepracovať a nájsť korene svojich problémov. Psychoterapeut pomáha pacientovi ísť po tejto ceste, integrovať informácie z nevedomých častí jeho psychiky, nad ktorými psychoterapeut premýšľa a ponúknuť pacientovi súvislosti a vhľady, ktoré by mohli byť pre pacienta užitočné.

Najfrekventovanejšie ťažkosti: