Mgr. Radka Nguyen
Psychológ

Psychoanalytická psychoterapia

„Z tvojej zraniteľnosti vzíde tvoja sila.“

                                   Sigmund Freud


Korene tohto smeru vedú do čias Sigmunda Freuda (1856-1939) narodeného v Příbore, neskôr viedenského lekára, ktorý je zakladateľom psychoanalýzy. Ešte pred jeho vznikom patril prívetivý rozhovor lekára a pacienta k základným nástrojom liečby. V psychoanalytickej psychoterapii sa jedná o špecifický prístup porozumenia a liečenia ťažkostí klientov. Proces prebieha prostredníctvom voľného rozprávania klienta, bez vonkajších zásahov, zábran z pocitov hanby, viny alebo slušnosti, na základe čoho dochádza k prekvapujúcim súvislostiam a postupnému sebaporozumeniu. Cieľom je porozumenie nevedomým častiam ľudskej psychiky, tomu, čo sa v živote človeka odohráva, čo je v hĺbke duše ukryté a mnohokrát vedie k symptómom alebo interpersonálnym problémom. Psychoanalytická psychoterapia má človeku pomôcť nahliadnuť do seba samého, prepracovať a nájsť korene svojich problémov. Psychoterapeut pomáha klientovi ísť po tejto ceste, integrovať informácie z nevedomých častí jeho psychiky, nad ktorými psychoterapeut premýšľa a ponúknuť klientovi prepojenia, ktoré by mohli byť pre neho užitočné. Na konci spolupráce je človek v živote spokojnejší a schopný prežívať viac vnútornej voľnosti.

Najfrekventovanejšie ťažkosti: